ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกับศาลจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม “136 ปี วันศาลยุติธรรม” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม โดยเวลา 7 นาฬิกา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม และเวลา 11 นาฬิกา นายอนันต์ ปัทมาคม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปทุมธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวบุศกร โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลฯ เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
อ่านข่าว : 125 | 23 เมษายน 2561 09:58

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.135/59
นัดรายงานตัวกับ พ.สมทบฯ 5
เวลา 9.00 น.