ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
เลขที่ 1/5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000.

โทร. 0 4251 5871 | โทรสาร. 0 4251 5872
อีเมล์. nkpjc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 71,609