ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
ตจ.153/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.154/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.263/60
รายงานตัว
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.265/60
รายงานตัว
เวลา 9.00 น.
อ.269/60
รายงานตัว
เวลา 9.00 น.
อ.270/60
รายงานตัว
เวลา 9.00 น.
อ.271/60
รายงานตัว
เวลา 9.00 น.
อ.272/60
รายงานตัว(งด เข้าโครงการ)
เวลา 9.00 น.