หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
วิสัยทัศน์  
การประกันตัว  
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางประกันการปล่อยชั่วคราว  
การปฏิบัติตนในศาล  
สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งศาลฯ  
อัตราค่าส่งหมาย  
หมายเลขโทรศัพท์  
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง  
แบบพิมพ์ศาล 
บริการค้นหาข้อมูลคดี 
หนังสือเวียน 
ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ศาลเยาวชนฯนครพนม  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
รายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาล  
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี  
ใบสมัครขอใช้บริการ SMS,Line,E-Mail  
สารผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครพนม  
ประชาพันธ์ "ผัดฟ้อง" ผ่านเว็บไซต์  
แผนผังขั้นตอนการให้บริการคุ้มครองสิทธิทางศาล  
แผนผังขั้นตอนการปฎิบัติงานรับฟ้องคดีอาญา  
แผนผังขั้นตอนการปฎิบัติงานรับฟ้องคดีแพ่ง  
ลิงค์กระบวนการยุติธรรม 
ศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ตัวอย่างการเขียนคำร้อง


คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างการเขียนคำร้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 961