ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
เฉพาะคำพิพากษาที่ตัดสินตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2559  เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์    โทร. 0 4251 5401     หรือ  อีเมลล์   nkpjc@coj.go.th