ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษาคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษาคณะผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560