ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลฯ ร่วมกันจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลฯ ร่วมกันจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ฯ