ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกับศาลจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม “วันรพี ประจำปี 2560” เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2560  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกับศาลจังหวัดนครพนม  จัดกิจกรรม “วันรพี ประจำปี 2560”  เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”