ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ 2560 โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลฯ เข้าร่วมโครงการฯ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ 2560 โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลฯ เข้าร่วมโครงการฯ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม