ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมกันจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2560  นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  และคณะผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบ  คณะผู้ประนีประนอม  ผู้อำนวยการฯ  และข้าราชการศาลฯ  ร่วมกันจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85  พรรษา 12 สิงหาคม 2560