ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560   นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลฯ  ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560