ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมกันจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงรุกสู่ชุมชน

เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2560  นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  คณะผู้ประนีประนอม  ผู้อำนวยการฯ  และข้าราชการศาลฯ  ร่วมกันจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ  65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงรุกสู่ชุมชน