ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 232 รูป เนื่องในงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 232 รูป เนื่องในงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม