ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ประจำปี 2561 (ศาลเยาวชนสัญจร) ณ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ประจำปี 2561 (ศาลเยาวชนสัญจร)  ณ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์