ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ....... Juvenile and Family Court Nakhon Phanom .........

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม เข้าแสดงมุทิตาจิตแก่ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม  เข้าแสดงมุทิตาจิตแก่ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561